Wat doet de raad?

Home > Wat doet de raad?

Wat doet de raad?

Wie is de baas in een gemeente? from VIDEOLOKET on Vimeo.

De gemeenteraad:

  • is volksvertegenwoordiger
  • neemt de belangrijkste besluiten
  • controleert.

Volksvertegenwoordiger.
De raadsleden zijn bij de verkiezingen gekozen door de inwoners van de gemeente. De raad vertegenwoordigt op deze wijze de inwoners. Door bijvoorbeeld het afleggen van werkbezoeken, oriënteren de raadsleden zich op wat er speelt in de dorpen.

Belangrijkste besluiten.
De raad stelt het beleid vast en gaat over de gemeentefinanciën. In de raadsbijeenkomsten geeft de raad aan hoe hij bepaalde zaken geregeld zou willen zien. Het college van burgemeester en wethouders gaat daar dan mee aan de slag.

Controleren.
De raad benoemt de wethouders en beoordeelt of het college van burgemeester en wethouders de gemeente op een goede wijze bestuurt.

De raad vergadert één keer per maand op donderdagavond over verschillende onderwerpen die in de gemeente spelen. Gemiddeld één keer per maand laat de raad zich op locatie in de gemeente informeren. Raadslid zijn is geen beroep. De meeste leden verrichten het raadswerk naast hun reguliere baan.