Vergadering Gemeenteraad 04-09-2017

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 04-09-2017

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:20:00
Voorzitter:L.J. Gebben

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Met kennisgeving afwezig de heren F. de Haan en B. de Vries (beide FNP).

Bijgevoegde documenten

2 Installatie raadslid Bekijk dit agendapunt online

De heer H.E. Siegers (CDA) heeft in de handen van de raadsvoorzitter de eed afgelegd en is daarmee opnieuw geïnstalleerd als raadslid.

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

4 Ingekomen stuk A Bekijk dit agendapunt online

Het ingekomen stuk is betrokken bij de behandeling van de agendapunten 5 en 6.

Wilt u een op de lijst opgenomen ingekomen stuk lezen? Neem dan contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).  

Bijgevoegde documenten

5 Benoemen wethouder Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft gekozen en benoemd tot voltijd wethouder van de gemeente Tytsjerksteradiel: mevr. E.M. Bruins Slot - Janmaat, Gytsjerk.
Mevrouw Bruins Slot heeft in handen van de raadsvoorzitter de belofte afgelegd.

Bijgevoegde documenten

6 Afscheid wethouder Rijpstra van de raad Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online